Klachten en geschillen

Algemeen

De Wkkgz ofwel de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg introduceert een klachten- en geschillenregeling die alle cliënten in de gezondheidszorg toegang biedt tot een laagdrempelige en effectieve ondersteuning bij geschillen. Zorgaanbieders moeten hun cliënten de mogelijkheid aanbieden gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. En daarnaast moet een zorgaanbieder zijn aangesloten bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie.

Hop Consultancy

Ik doe er alles aan om de zorg die ik bied zorgvuldig en goed af te stemmen op uw persoonlijke behoefte en wensen. Toch kan het gebeuren dat er onvrede ontstaat over iets. Ik vind het belangrijk dat u uw onvrede dan met mij bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand – een onduidelijkheid en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of anders wilt.
Soms lukt het niet om er samen uit te komen dan kunt u gebruik maken van een klachtenfunctionaris van S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Zij kunnen u verder ondersteuning bieden bij uw onvrede en verder helpen bij te volgen stappen.

De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

www.SCAG.nl
S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)
Newtonlaan 51
Utrecht
tel: 085-9022863
info@scag.nl

Werkzaam als ZZp er bij diverse opdrachtgevers in de geestelijke gezondheidszorg en welzijn

Ook tijdens mijn werkzaamheden bij andere opdrachtgevers in de zorg geldt, heeft u een vraag- is er onvrede of een klacht? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.
In geval wij niet tot een voor u bevredigende oplossing komen kunt u een beroep doen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie van Klachtenportaal Zorg (KPZ).

www.klachtenportaalzorg.nl
Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
tel:0228 322205
info@klachtenportaalzorg.nl