Algemene voorwaarden

Door de website te gebruiken en onderstaande te lezen stemt u in met de algemene voorwaarden van Hop Consultancy.

Vergoedingen 

Vergoedingen zorgverzekeraars

Op de website staat bij vergoedingen een verwijzing naar de LVPW. De website van de LVPW  geeft een overzicht van vergoedingen voor consulten van geregistreerde leden van LVPW. Duidelijk vermeld is dat deze vorm van hulpverlening niet is opgenomen in het basispakket, maar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten, vaak onder het kopje ‘alternatieve zorg /behandeling’.

De LVPW heeft de lijst met de nodige zorgvuldigheid samengesteld op basis van de gegevens van de zorgverzekeraars zelf. Zowel de LVPW  en Hop consultancy zijn echter niet aansprakelijk voor mogelijk onvolledig of foutief weergegeven informatie.
Dringend advies is om zelf uw polis voorwaarden door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of u wel/ niet in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding uit de aanvullende verzekering voor uw consulten.

Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie volgens de WKKGZ

S.C.A.G.

De praktijk Hop consultancy heeft zich via de beroepsvereniging LVPW aangesloten bij S.C.A.G. (geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg).
De website van de LVPW toont u het klachtenreglement en de procedure van aanmelding van een klacht  http://www.lvpw.nl/voor-cliënten/klachtencommissie

Klachtenportaal Zorg

Volgens de WKKGZ aangesloten bij Klachtenportaal zorg, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie KPZ, tijdens mijn werkzaamheden als zzp’er bij diverse opdrachtgevers in de zorg. Voor meer informatie zie de website Klachtenportaal Zorg

Consulten

Voor aanvang van de consulten heeft u een inschrijfformulier ingevuld en ondertekent waarmee u akkoord gaat met de beschreven afspraken;

Betaling van de consulten is in contante direct na afloop van elke sessie / of vooraf overgemaakt op het opgegeven IBAN nummer rekeningnummer welke u terug kunt vinden op uw factuur;

Een afspraak die niet binnen 48 uur is afgezegd zal volledig in rekening worden gebracht, dit geldt ook bij ziekte;

U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan bij uw zorgverzekering of u in aanmerking komt voor een eventuele vergoeding. Hop Consultancy draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor en kan hierop niet aansprakelijk worden gesteld;

U bent zelf verantwoordelijk voor het vermelden van belangrijke informatie over uw gezondheid (zowel lichamelijk als geestelijk) die van belang zijn voor uw begeleiding/ behandeling;

Deelname is geheel op eigen risico. U geeft zelf uw grenzen aan / bepaalt zelf of u wel of niet deelneemt aan voorgestelde gespreksonderwerpen, methodieken in de begeleiding / behandeling,  oefeningen en opdrachten;

De praktijk Hop Consultancy, therapeut, coach en cursusleidster is niet aansprakelijk te stellen voor: persoonlijke schade of letsel (zowel lichamelijk en geestelijk) ; voor vermissing van–en schade aan eigendommen;

Privacy en geheimhouding. Alles wat tussen de cliënt(e) en hulpverlener besproken wordt blijft binnen de muren van de therapieruimte/ tussen cliënt(e) en hulpverlener. De praktijk hanteert privacy en geheimhouding vanuit haar beroepsgeheim en beroepscode.

Trainingen / Workshops

Deelname mindfulness / systemisch werk en andere workshops

Deelnamen aan cursus/workshop.
Inschrijving geschied door het retour zenden van een ingevuld inschrijfformulier met handtekening;

Inschrijving workshop – training is definitief na betaling van het cursusgeld.

De betaling vindt plaats voorafgaand aan de cursus/training/workshop of zoals is overeengekomen met de cursusleidster/trainer. Het bedrag wordt vooraf gestort op het opgegeven IBAN-nummer dat vermeld staat op het inschrijfformulier. U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan bij uw zorgverzekering of u in aanmerking komt voor een eventuele vergoeding.  Hop Consultancy kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld;

Bij annulering: tot 2 weken voor de training/cursus/ workshop wordt €35,00 administratiekosten gerekend. Hierna bent u het hele bedrag verschuldigd;

U bent zelf verantwoordelijk voor het vermelden van belangrijke informatie over uw gezondheid (zowel lichamelijk als geestelijk);

Deelname is geheel op eigen risico. Hop consultancy is op geen enkel wijze aansprakelijk. U geeft zelf uw grenzen aan/ bepaalt zelf of u wel of niet deelneemt aan gespreksonderwerpen, voorgestelde oefeningen en opdrachten;

De praktijk Hop Consultancy en cursusleidster is niet aansprakelijk te stellen voor: persoonlijke schade of letsel (zowel lichamelijk als geestelijk); voor vermissing van–en schade aan eigendommen;

Les gemist of tussentijds stoppen dan is er geen recht op terugbetaling. Als service biedt Hop Consultancy aan bij een training een les in te halen in een eerstvolgende groep. Hierna vervalt de mogelijkheid;

De cursusleidster behoudt zich het recht data van de bijeenkomsten te verschuiven;

Privacy in de groep. Alles wat in de groep en/of met cursusleidster besproken wordt blijft binnen de groep/ of tussen cursist en cursusleidster.