Vergoedingen

Krijg je je sessies vergoed?

Er zijn verschillende mogelijkheden rond vergoeding van de consulten:

Zorgverzekering

  • De meeste verzekeraars vergoeden de consulten. Voor een overzicht hiervan kunt u kijken op de website van de LVPW. Hier vindt u een overzicht van verzekeraars die de consulten vergoeden vanuit het aanvullende verzekeringspakket (kopje ‘alternatief’). http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars ;
  • Lidmaatschap LVPW  (landelijke vereniging psychosociaal werkenden)
    AGB code praktijk  op te vragen 
    AGB code zorgverlener op te vragen 
    RBCZ/TCZ
  • Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).”

Particulier

  • Ook als je hulpvraag niet onder een vergoeding valt kun je met al je vragen en/of zorgen bij mij terecht. Alleen betaal je dan zelf de sessies. De praktijk leert dat voor de meeste hulpvragen maar 3 tot 5 sessies nodig zijn. Een sessie (50 minuten gesprekstijd en 10 minuten voorbereiden en verslaglegging) van een uur kost € 70,-

Ik ben BIG geregistreerd en verbonden aan de beroepsvereniging V&VN /SPV, hier aangesloten bij het  kwaliteitsregister.
Volgens de WKKGZ aangesloten bij Klachtenportaal zorg, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie KPZ, tijdens mijn werkzaamheden als zzp’er bij diverse opdrachtgevers in de zorg.

Wetgeving
WGBO www.rijksoverheid.nl