Missie en visie

Leren leven in een balancerend evenwicht

Mijn missie is

om mensen vanuit eenvoud en hun eigen kracht en verantwoordelijkheid ten volle te leren leven in een balancerend evenwicht. Deze mooie volzin kan in drie punten worden uitgesplitst:

  • Ik geloof in de kracht, mogelijkheden en talenten die ieder mens in zich heeft. Dit is je vermogen om jezelf verder te ontwikkelen.
  • Ik geloof in persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en balancerend meebewegen bij wat zich aandient in het leven.
  • Ik geloof in krachtige, gelukkige, blije mensen die met zichzelf en anderen in verbinding staan.

Waar sta ik voor?

  • Helder en doortastend
  • Open en oprecht
  • Professioneel en eenvoud