Pauzeknop

De pauzeknop gebruiken

Rick is 10 jaar en heeft ADHD. Hij vroeg mij of ik zijn hoofd weer rustig kon krijgen.

Intake

De ouders van Rick hadden van alles geprobeerd en waren inmiddels uitgeput en radeloos. Ze zaten in een neerwaartse spiraal en konden niet meer genieten van hun zoontje. De stemming in huis was slecht. Rick vertelde dat het altijd heel druk was in zijn hoofd en dat hij vaak dingen deed waar hij later weer spijt van had. Hij merkte dat hij mensen om zich heen boos en verdrietig maakte waardoor hij een negatief zelfbeeld ontwikkelde. Kinderen met ADHD vragen van ouders meer inspanning bij de opvoeding. Het gezin en ouders kunnen hierdoor behoorlijk onder druk komen te staan.
Tijdens de intake heb ik met de ouders gesproken. In spel- tekenvormen heb ik met Rick geïnventariseerd welke vragen er zijn en om welk probleem het precies gaat.

Begeleiding

  • In dit voorbeeld heb ik de begeleiding opgesplitst in ouderbegeleiding en kinderbegeleiding. Kinderen kunnen het niet alleen en hebben de hulp van hun ouders nodig. Ouders hoeven het ook niet alleen te doen en kunnen mijn hulp inroepen.
  • De ouders van Rick wisten eigenlijk wel waar het probleem zat. Ze konden het niet meer zien en ervaren; hun balans was verstoord. Om het evenwicht te herstellen heb ik de draagkracht en draaglast weer in balans gebracht. In gesprekken heb ik verteld hoe ouders zichzelf weer sterker kunnen maken en meer structuur kunnen aanbrengen in hun gedachten. Ook heb ik tips en tools gegeven voor de opvoeding.
  • Daarnaast zijn aandachtsgerichte mindfulness-oefeningen ingezet. Deze dragen bij aan een betere concentratie en ontspanning. Hierdoor ontstond bij Rick een positief zelfbeeld en accepteerde hij zichzelf beter. Deze oefeningen heb ik ook afgestemd met de ouders van Rick.
  • Met de bewustwordingsmethode van het Systemisch Werk (familieopstelling) is de interactie tussen Rick, zijn ouders en broertje en zusje duidelijk geworden. Door dit inzicht konden zijn ouders weer op een constructievere manier met Rick omgaan.
  • In de begeleiding van Rick was het belangrijk dat zijn zelfbeeld werd versterkt. Hij moest ervaren dat hij helemaal oké is zoals hij is. Ook heb ik spel- als tekenopdrachten ingezet via de ‘stop-denk-doe-methode’, om anders om te gaan met impulsief gedrag.

Resultaat

De begeleiding is met goed resultaat afgerond. Rick en zijn ouders ervaren meer rust, structuur en plezier in het gezin.
Rick zegt nu: “Ik heb geleerd hoe ik de pauzeknop kan gebruiken om mezelf rustiger te maken. Ook al ben ik anders dan anderen, dat is helemaal oké.”